top of page

Diabetes type 2

Diabetes type 2

Bij diabetes is de suikerhuishouding van je lichaam verstoord, waardoor je zowel op korte als lange termijn ernstige gezondheidsproblemen kan ervaren. Daarom is het belangrijk dat diabetes type 2 goed onder controle is.

Diabetes type 2.jpg

Behandeling

Een gezonde levensstijl (zoals niet roken, voldoende lichaamsbeweging, afvallen bij BMI > 25, gezonde voeding) blijft de belangrijkste hoeksteen van de behandeling.

Indien dit niet voldoende blijkt, kan medicatie opgestart worden. Deze bestaat voornamelijk uit de inname van tabletten. Soms is het nodig insulines, die ingespoten worden, toe te voegen aan de behandeling.

De medicatie voor de behandeling van diabetes bestaat uit verschillende medicatiegroepen. Hieronder bespreken we twee relatief nieuwe groepen geneesmiddelen die gedeeltelijk de plaats innemen van insuline.

1) Verhoogde eliminatie van suiker

Invokana®, Forxiga®, Jardiance® en Steglatro® werken in op de nieren en zullen ervoor zorgen dat suiker via de urine wordt uitgeplast. Door de suiker uit te plassen, kan de bloedsuikerspiegel onder controle gehouden worden.

Bijwerkingen

​Eén van de meest voorkomende bijwerkingen is vaak plassen. Neem het geneesmiddel daarom best ’s morgens in. Daarnaast zien we ook relatief vaak genitale schimmelinfecties: meestal onschuldig en gemakkelijk te behandelen. Vraag steeds raad aan je apotheker.

Een erg zeldzame, maar ernstige bijwerking is de verzuring van het bloed (ketoacidose). Het komt meestal voor als je niet of minder dan normaal kan eten en drinken. De volgende symptomen kunnen dan optreden: misselijkheid, braken, buikpijn, snelle ademhaling, dorst, veel plassen, zoet ruikende adem, verwijde pupillen, wazig zicht. Neem meteen contact op met de arts als je deze symptomen herkent.

2) Extra beheersen van het suikergehalte in het bloed

Vipidia® , Trajenta®, Onglyza®, Januvia® en Galvus® remmen een enzym dat zorgt voor de afbraak van incretinehormonen. Incretines zijn kleine natuurlijke hormonen die de bloedsuikerspiegel na een maaltijd onder controle houden. Bovendien remmen deze hormonen de maaglediging en zorgen ze voor een verminderde eetlust.

Eerder genoemde geneesmiddelen zullen je dus helpen om je bloedsuikerspiegel beter onder controle te houden door de pieken in bloedsuiker na de maaltijd te beperken.

Bijwerkingen

Deze geneesmiddelen worden over het algemeen goed verdragen. Er zijn echter bijwerkingen mogelijk zoals hoofdpijn, infecties en gastro-intestinale klachten. Ze komen bij maximaal 10 % van de patiënten voor. Ervaar je een van deze bijwerkingen? Stop dan zeker niet op eigen houtje, maar bespreek dit eerst met je arts of apotheker.

Deze medicatie veroorzaakt zelf geen suikerdip of ‘hypo’, omdat ze alleen werkt in aanwezigheid van verhoogde suikerwaarden, zoals na een maaltijd. Bovendien veroorzaakt ze geen gewichtsschommelingen.

Hoe neem je deze medicatie in?

(note: is voor beide categorieën van toepassing)

  • Neem de tablet zoals voorgeschreven, normaal één keer per dag.

  • Doe dit steeds op een vast moment.

  • Je kan de tablet zowel buiten als tijdens de maaltijd innemen.

  • Vergat je de tablet in te nemen? Is dit binnen de 12u na het geplande innamemoment? Neem de tablet dan toch nog in. Neem echter nooit een dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen! 

Opgelet, er bestaan ook tabletten waarin de besproken geneesmiddelen worden gecombineerd met andere suikermedicatie, namelijk metformine. Volg steeds het advies van de arts. Neem deze tabletten best na de maaltijd om maaglast te beperken.

Je staat er niet alleen voor

In Vlaanderen neemt de prevalentie van diabetes nog steeds toe. De diabeteszorg is dan ook sterk uitgebouwd. Er worden verschillende zorgverleners (o.a. huisarts, apotheker, diëtist, podoloog) ingeschakeld om samen met jou diabetes onder controle te krijgen en te houden.

Na de diagnose kan je worden opgenomen in een van de drie zorgsystemen: het voortraject, het zorgtraject of de conventie. Informeer zeker bij je behandelende arts of, en voor welke van deze drie zorgsystemen je in aanmerking komt. Want afhankelijk daarvan worden de raadplegingen, de opleiding bij een diabeteseducator en het testmateriaal voor zelfcontrole terugbetaald. Suikerverlagende tabletten worden altijd terugbetaald, al dan niet met attest.

Zoek je onafhankelijke info? Of blijf je graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en terugbetalingsregels? Ga dan zeker een kijkje nemen op de website van de diabetesliga (diabetes.be).

Nog enkele tips

  • Denk jaarlijks aan je griepvaccinatie!

  • Heel wat producten die je vrij kan verkrijgen in de apotheek beïnvloeden de bloedsuikerwaarde. Vraag steeds raad aan je apotheker en vermeld dat je diabetespatiënt bent. Hij geeft je gericht advies.

  • Controleer regelmatig je bloedsuikerspiegel met behulp van een bloedglucosemeter. Meten is weten!

  • Een gezonde levensstijl blijft minstens even belangrijk als de inname van de medicatie!

© geneesmiddelenwijzer Kava

bottom of page