top of page

FAGG

Hieronder kan je de lijst consulteren van alle in België gecommercialiseerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik die niet aan een voorschrift onderworpen zijn, alsook medische hulpmiddelen die te koop worden aangeboden:

Medicamenten

Medische hulpmiddelen

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – FAGG

Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL
https://www.fagg.be/nl

bottom of page